Risvollan Velferd og omsorgsboliger

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking

Vi har arbeidet med isolering og tekking på Risvollan velferd og omsorgsboliger. Det er et omfattende prosjekt med mange fag og arbeidere – Dette må koordineres godt for å få en god flyt, og den kvaliteten som skal leveres. Totalt er det 5000 kvadrat som skal isoleres med Rockwool takisolasjon og tekkes med Derbigum takbelegg.