Norsk Kylling, Orkanger

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking og montering av taksikring

Dette er det største prosjektet hittil i Mestertak Service AS med en kontrakt på nesten 10.000.000. Vi har isolert og tekket 15.000 kvadratmeter, lagt 900meter med takkile, inntekket 80 sluk, og tekket over 1,5 kilometer med vertikaler over geims/mot vegg. Vi hadde en fremdriftsplan å forholde oss til som tilsvarte at vi måtte isolere og tekke minst 1000 kvadrat pr. uke, og dette var på høsten/vinteren – Det klarte vi!

Samarbeidet med HENT har fungert meget bra – Takk for jobben og tilliten.