Lilleby, Lade

Oppdragsgiver: Veidekke AS
Arbeid: Tak- og membranarbeider

Vi har utført flere byggetrinn på Lilleby som underentreprenør til Veidekke. Her har vi primet og helsveiset Derbigum takbelegg på flere membraner. Takene er isolert med Rockwool takisolasjon og tekket med Derbigum 2-lags takbelegg for et robust tak som varer lenge. Vi er opptatt av å levere kjente kvalitetsprodukter i alle ledd, og har høyt fokus på HMS.

Totalt sett så har vi tekket ca. 15.000 kvadrat med tak- og membraner på Lilleby.

Strinda Hageby BT4

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Arbeid: Tak- og membranarbeider

Vi har utført byggetrinn 4 på Strinda Hageby som underentreprenør til Skanska Norge. Her har vi primet og helsveiset Derbigum takbelegg på membranen over parkeringskjeller/butikker. Over membranen vår er det etablert flere takhager med påstøp, gangstier, belegningsstein og beplantning – her er det ekstra viktig at vi har utført godt arbeid. Skulle vi være uheldig å få en lekkasje så påløper det betydelige kostander med å fjerne all overdekningen over membranen vår.

Totalt 6.500 kvadrat med tak og membraner er lagt på prosjektet.

City Syd

Oppdragsgiver: Storebrand / Trondos
Arbeid: Taktekking

Vi har etterisolert hele taket på City Syd med 100mm Rockwool takisolasjon, og tekket taket med ett-lag Derbigum SP takbelegg for et varig og robust tak.Jobben ble utført for en del år tilbake, men var den gang en av de største takene i Trondheim.

Totalt 18.000 kvadrat.

Norsk Kylling, Orkanger

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking og montering av taksikring

Dette er det største prosjektet hittil i Mestertak Service AS med en kontrakt på nesten 10.000.000. Vi har isolert og tekket 15.000 kvadratmeter, lagt 900meter med takkile, inntekket 80 sluk, og tekket over 1,5 kilometer med vertikaler over geims/mot vegg. Vi hadde en fremdriftsplan å forholde oss til som tilsvarte at vi måtte isolere og tekke minst 1000 kvadrat pr. uke, og dette var på høsten/vinteren – Det klarte vi!

Samarbeidet med HENT har fungert meget bra – Takk for jobben og tilliten.

Risvollan Velferd og omsorgsboliger

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking

Vi har arbeidet med isolering og tekking på Risvollan velferd og omsorgsboliger. Det er et omfattende prosjekt med mange fag og arbeidere – Dette må koordineres godt for å få en god flyt, og den kvaliteten som skal leveres. Totalt er det 5000 kvadrat som skal isoleres med Rockwool takisolasjon og tekkes med Derbigum takbelegg.

Obs Bygg

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking

Vi har arbeidet med isolering og taktekking på nye Obs Bygg ved IKEA.

Totalt 10.000 kvadrat.

Serviceavtale

Oppdragsgiver: Coop Midt-Norge
Arbeid: Serviceavtale

Vi har service- og vedlikeholdsavtale med Coop Midt-Norge på alle deres butikker i Midt-Norge. Vi tar en befaring på samtlige tak, utbedrer feil/mangler og skriver en rapport om tilstanden til taket.